Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе на Аристотеловом Универзитету у Солуну (Грчка)
ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Аристотеловим универзитетом у Солуну студенти свих нивоа академских студија свих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за:
 
  • студентску размену у сврху праксе у трајању од 3 месеца.

Потребна документа за пријаву:

1. Пријавни формулар (молимо преузмите форму)
2. CV (препорука: користити Europass модел)
3. Мотивационо писмо
4. Потврда да сте редован студент и превод на енглески
5. Листе положених испита и превод на енглески језик
6. Копија дипломе са свих нивоа студија и превод на енглески
7. Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б2 ниво) (језичка потврда)
8. Предлог уговора о пракси (Learning Agreement for Traineeship - молимо преузмите форму)
9. Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
 
Доступне позиције за праксу на Аристотеловом Универзитету у Солуну погледајте ОВДЕ.

Листу Еразмус+ координатора на Аристотеловом универзитету у Солуну, можете видети ОВДЕ.
 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 06. јануар 2020. године

Напомене:
 
1. Реализација мобилности је предвиђена за летњи семестар 2019/20. академске године у трајању од 3 месеца. Пракса ће почети у априлу 2020. године.
 
2. Приликом припреме предлога уговора о пракси студент даје предлог где би реализовао праксу и које су то активности које би желео да реализује током праксе, а на основу доступних позиција за праксу. Приликом попуњавања предлога Уговора потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету.
 
3. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или немачког језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и доставља листу  номинованих кандидата Аристотеловом Универзитету у Солуну.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве од Аристотеловог универзитета у Солуну.

5. Аристотелов универзитет у Солуну одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са бројем стипендија намењених партнерским универзитетима из Србије.
 
6. Информације о стипендији и студијском боравку: 
  • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 180 евра)

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова. 

Напомена за слање: Пријава за Еразмус+ мобилност, Солун