Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе у оквиру Еразмус+ програма

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1: Пројекти за индивидуалну мобилност у сврху учења и стицања нових вештина финансирани из средстава ЕУ (КА103 пројекти у области високог образовања у којима учествују програмске земље)

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе у оквиру Еразмус+ програма.

На конкурс се могу пријавити:
 
- студенти свих нивоа академских студија свих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу

и то за студентску размену у сврху праксе у минималном трајању од 2, а максималном трајању од 3 месеца.
 
 
Потребна документа за пријаву:
 
 • Пријавни формулар (молимо преузмите форму)
 • CV (користити Europass модел)
 • Мотивационо писмо
 • Потврда да сте редован студент и превод на енглески
 • Листе положених испита са свих нивоа студија и превод на енглески језик
 • Копија дипломе са свих нивоа студија и превод на енглески
 • Прихватно писмо од релевантне компаније
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б2 ниво)
 • Предлог уговора о пракси (Learning Agreement for Traineeship - молимо преузмите форму)
 • Копија пасоша
* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
 
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 07. фебруар 2020. године.
 
 
Напомене:
 
1. Студентска размена у сврху праксе реализоваће се у току 2020. године, а најкасније до 31. децембра 2020. године.
 
2. Студенти сами проналазе компаније/фирме/институције у којима би желели да обаве праксу. Универзитетску листу потенцијалних компанија/фирми/институција у којима кандидати могу обавити праксу погледајте ОВДЕ. За више информација потребно је да студенти контактирају своје Еразмус+ факултетске координаторе.
 
3. Као прихватно писмо може се прихватити и мејл потврде издат од релевантне компаније/фирме/институције да кандидат може да реализује стипендирану мобилност студената у сврху праксе у оквиру Еразмус+ програма, уколико буде селектован од стране Комисије за реализацију програма мобилности студената Универзитета у Крагујевцу.
 
4. Приликом припреме предлога уговора о пракси студент даје предлог где би реализовао праксу и које су то активности које би желео да реализује током праксе. Приликом попуњавања предлога Уговора потребно је да се студенти консултују  са  Еразмус+ координатором на свом факултету.
 
5. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
6. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности студената Универзитета у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата. Сви селектовани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљим корацима који се тичу реализације размене.
 
7. Информације о стипендији и студијском боравку:
 
 • Месечна стипендија у износу од 470 од 520 евра (за покривање трошкова живота), у зависности од земље примаоца у којој ће студент обавити праксу
 • Студенти имају право на додатних 100 евра месечно као додатак у виду подршке студентима који иду на праксу
 • Студенти који су у неповољном социо-економском положају имаће право на додатак у износу од 200 евра  месечно. Услове за испуњење ове ставке погледајте ОВДЕ.
 • Након селекције кандидата, уколико на праксу иде студент који је припадник неповољне социо-економске групе имаће право само на виши додатак (200 е)
 
ПРИЈАВА:
 
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus.outgoing@unikg.kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.
 
 
Напомена за слање: Пријава за Еразмус+ мобилност, пракса