КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ УЧЕЊА У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

Еразмус+ пројекти мобилности у области високог образовања

Размена студената са институцијама из Програмских земаља: КА103 3. позив

 
У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује 3. Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху учења у оквиру Еразмус+ програма.
На конкурс се могу пријавити студенти свих нивоа академских студија свих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу и то за студентску размену у сврху учења у минималном трајању од 3, односно максималном трајању од 5 месеци.
 
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 05. април 2021. године
 
Важне напомене:
 
1. Студентска размена у сврху учења реализоваће се у зимском или летњем семестру академске 2021/22. године. У Пријавном формулару студенти наводе у ком семестру желе да реализују мобилност.
 
2. Листу универзитета за које можете да се пријавите за размену погледајте ОВДЕ.  
 
3. Студенти имају право пријаве на максимум два универзитета. У пријавном формулару је то дефинисано као први и други избор.  У том случају студент је у обавези да достави мотивационо писмо и уговор о учењу за обе изабране институције. Студент може бити одабран за стипендију само за једну од две достављене пријаве.
 
4. Уколико се студент пријављује на Конкурс за мобилност у сврху учења, нема право пријаве и на Конкурс за мобилност у сврху праксе. Уколико се студент пријављује на Конкурс за мобилност у сврху учења/праксе између програмских земаља (ка103 програм), нема право пријаве на Конкурс за мобилност у сврху учења између програмских и партнерских земаља (ка107 програм).
 
5. Уколико се на конкурс пријављује студент са инвалидитетом, неопходно је да, поред обавезне пријавне документације, достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата.
 
6. Приликом припреме уговора о учењу студент даје предлог предмета које би слушао и полагао током мобилности (у збиру између 20 и 30 ЕСПБ). Приликом попуњавања предлога Уговора студент је у обавези да консултује Еразмус+ координатора на свом факултету. Контакт подаци свих Еразмус+ координатора на Универзитета у Крагујевцу  доступни су на сајту Универзитета.
 
7. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика и/или језика на коме ће бити реализована мобилност, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.  Минималан ниво познавања језика на коме ће се реализовати мобилност је Б1.
 
8. По завршетку Конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности студената Универзитета у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програмаи прави коначну ранг листу пријављених кандидата. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.
 
9. Ранг листе се у виду номинације достављају партнерским институцијама које доносе коначну одлуку о селекцији кандидата. Сви селектовани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљим корацима који се тичу реализације размене.
 
10. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање. 
 
Информације о стипендији и студијском боравку и додатне напомене
 
 Земља у којој се реализује мобилност

Месечни износ стипендије

ГРУПА 1
Програмске земље са вишим трошковима живота

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, УК, Лихтенштајн, Норвешка

520 ЕУР

ГРУПА 2
Програмске земље са средњим трошковима живота

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал

520 ЕУР

ГРУПА 3
Програмске земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија,Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска, Србија

470 ЕУР

 
 
 
 • Здравствено осигурање: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА103. Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
 • Путни трошкови нису покривени Еразмус+ КА103 програмом. Селектовани студенти самостално организују пут и сносе трошкове путовања.
 • Студенти који су у неповољном социоекономском положају имају право на додатак у износу од 200 евра  месечно. Услове за испуњење ове ставке погледајте ОВДЕ. Само селектовани студенти, који испуњавају услове, прикупљаће неопходна документа.
 • Уколико је селектовани кандидат  студент са инвалидитетом, студент може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, и то подношењем додатне документације. Више информација погледајте овде.
 • Jезичка подршка (Online Linguistic support - OLS): OLS је портал за тестирање језичких способности селектованих студената за Еразмус+ мобилност у сврху студирања или стручне праксе на партнерским универзитетима из програмских земаља и за похађање курса језика током периода мобилности. Више о ОЛС-у можете видети ОВДЕ.
 •  
   
  Конкурс за пријаву студената за мобилност у сврху учења 
  05. март – 05. април 2021.
   
   
  Пријавну документацију можете послати електронским путем на erasmus.outgoing@kg.ac.rs
  или донети лично у Ректорат радним данима од 09:00 до 15:00 часова
  (2. спрат, канцеларија Центра за развој каријере и саветовање студената)
   
  Уколико имате питања, можете нас контактирати путем мејла: erasmus.outgoing@kg.ac.rs
   
   
  Молимо све кандидате да испоштују техничке елементе за достављање пријаве.