Макс Планк: Стипендије за докторске и постдокторске студије  2015. године

MaxNetAging истраживачка школа позива заинтересоване кандидате да аплицирају за стипендије за докторске и постдокторске студије које почињу у фебруару 2015. године.

Фокуc програма је старење кроз спектар бихејвиоралних и друштвених наука, биологије, права и хуманистичких наука.
 
Сваки кандидат ће бити прикључен неком од Макс Планк института који учествују у овом програму.
 
Рок за пријаву: 25. јул 2014.
 
Документа за пријаву:
  • CV
  • Изјава о нивоу за који кандидат аплицира
  • Мотивационо писмо 
  • Детаљи о квалификацијама
  • Листа публикација, ако је доступна
  • Имена две особе које могу дати препоруке о кандидату 
  • За постдокторанте: кратак извод о истраживачкој агенди у протеле две године
 
Документа за пријаву послати електронским путем на адресу: appl-mnars@demogr.mpg.de. 
 
Више о програму видети на: maxnetaging