Међународни постдокторски програм стипендија Гете Универзитета

Међународни постдокторски програм стипендија Гете Универзитета намењен је младим истраживачима који желе да спроводе истраживачи рад и стекну интернационално искуство у једној од следећих области: 

  • Структурна биологија
  • Ћелијска и генетска терапија
  • Онкологија

Додељује се до 5 стипендија.

Трајање програма: од 12 месеци до 24 месеца
 
Профил кандидата:
  • Млади истраживачи који су завршили докторске студије
  • Најмање 4 године истраживачког искуства
  • Истраживачки пројекат који се уклапа у тематски оквир овог програма
  • Кандидати који нису боравили у Немачкој више од 12 месеци у протекле 3 године
Рок за пријаву: 15. јун 2014. 
 
Пријавни формулар на адреси: Application Form
 
Упутства за пријаву на адреси: Application Guidе
 
Стипендија подразумева новчану накнаду у висини 5475 евра месечно (без такси). Стипендијом су покривени трошкови живота, трошкови пута и трошкови мобилности, а кандидатима је обезбеђен и новчани додатак за трошкове истраживања (у висни 800/500 евра за лабораторијска/теоријска истраживања).
 
Више о програму видети овде.