Међународни програм стипендија- Француска
(ENS Cachan)

 The Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan) нуди стипендије намењене заинтересованим кандидатима који тренутно студирају, као и онима који су студије  недавно завршили и стекли звање у земљама изван Француске, а који желе да се пријаве за другу годину мастр студија (мастер 2) или за заједничке докторске студије у Француској са намером да спроводе истраживање у једном од департмана или лабораторија кампуса Cachan. 

Трајање програма: за мастер студије – до 10 месеци, за докторске студије - 6 до 12 месеци 
 
Области: примењена математика, компјутерске науке, физика, хемија, билогија, машинство, грађевина, електротехника, социологија, економија, историја, образовне науке, језици
 
Максимални износ стипендије је 1000 еура месечно.
 
За пријем на М2 програме, кандидати морају имати завршену 1. годину мастер студија (са остварених 60 ЕСПБ), а за пријем на докторске студије кандидати морају имати завршене мастер студије или бити регистровани као студент докторских студија на високошколској институцији изван Француске. 
 
Захтева се добро познавање језика на ком ће се одржавати предавања (француски или енглески, зависно од одабраног студијског програма).
 
Стипендије се додељују на основу академских заслуга, квалитета научног пројекта и познавања језика (енглеског/француског).
 
Пријаву послати електонским путем на адресу boursi14@ens-cachan.fr 
 
Докумета за пријаву у папирној форми доставити на адресу:
Ecole normale supérieure de Cachan
Relations internationales
61, Avenue du Président Wilson
94235 Cachan cedex - France

Рок за пријаву: 15. фебрауар 2014. (први позив), 04. април 2014. (други позив)
 
Више о програму и начину пријаве видети овде