Национални програм стипендија Републике Словачке

Национални програм стипендија Републике Словачке установљен је 2005. године са циљем да се подржи и унапреди мобилност студената, доктораната, као и универзитетског наставног кадра.

Програм подржава долазну и одлазну мобилност, обезбеђујући стипендије за студијске боравке, а студенти, укључујући и студенте докторских студија могу аплицирати и за средства за покривање путних трошкова.

За стипендију се могу пријавити:


A) студенти

  1. који студирају на универзитетима ван Словачке;
  2. који су студенти 2.нивоа академских студија (мастер студије), или студенти који су у тренутку пријаве завршили најмање 2.5 године својих студија и пријављују се за мобилност на истим студијама у Словачкој;
  3. који ће бити на студијском боравку у Словачкој и који ће бити прихваћени од стране државног или приватног универзитета у Словачкој за реализовање академске мобилности.

Напомене:

  • Да би пријава кандидата била узета у разматрање неопходно је да сва три услова буду задовољена.
  • Трајање боравка за студенте: 1 или 2 семестра (односно 4 - 5 месеци, тј. 9 - 10 месеци)

Б) студенти докторских студија

1. који студирају на универзитетима ван Словачке;

2. који су прихваћени од стране државног/приватног универзитета, или истраживачке институције, у Словачкој, за реализовање академске мобилности (студије/истраживање).

Трајање боравка за студенте докторских студија:  1 до 10 месеци

В) универзитетски наставни кадар, истраживачи, уметници

1. који су позвани од стране одговарајуће институције у Словачкој да реализују наставни/истраживачки/уметнички боравак

Трајање боравка:  1 до 10 месеци


Рок за слање пријава:

30. април (до 16 ч) за боравке током следеће академске године

31. октобар (до 16 ч) за боравке током летњег семестра текуће академске године


Пријава је одвија електронским путем, преко портала www.scholarships.sk

Детаљне информације о програму и начину пријаве можете видети на изворном сајту.