Piscopia - Mарија Кири стипендије за истраживање у Италији 2014.

Програм намењен младим истраживачима за истраживање на Универзитету у Падови.

Програм кофинансиран од стране Марија Кири програма стипендирања.
 
Стипендије су доступне за све области које се изучавају на Универзитету и могу трајати 12 месеци или 24 месеца. Доступно је по 7 стипендија из обе категорије.
 
Стипендије су доступне у свим областима које се изучавају на Универзитету у Падови.
 
Профил кандидата:
  • завршене докторске студије
  • најмање 4 године истраживачког искуства
  • да нису боравили или изводили своју главну активност више од 12 месеци у периоду од 3 године пре датума подношења пријаве

 

Рок за пријаву: до 22. 11. 2013.
 
 
Стипендија подразумева уговор о радном ангажовању са пуним радним временом за које следи одговарајућа новчана накнада, а стипендистима је омогућен и додатак за трошкове путовања и истраживања.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: Piscopia-fellowships