„Покрени се за науку“ – Програм стипендија за младе научнике у Србији

Програм „Покрени се за науку“ креиран је како би подржао младе, талентоване и перспективне научнике у Србији у реализацији научних идеја и остварењу научно-истраживачког рада. 

Програм спроводи Центар за развој лидерства уз подршку Филип Морис компаније.
 
Додељено ће бити 5 стипендија од 600 000 динара као вид подршке реализацији научног истраживања у области медицинских и природних наука (медицина, фармација, биологија, хемија), као и мултидисциплинарних истраживања у наведеним областима.
 
За овај програм могу конкурисати млади научници и научнице, који су:
 
  • докторирали након 01. јануара 2009. године;
  • запослени (на одређено, неодређено, хонорарно, на пројекту и сл.) у некој од научних установа у Србији
  • са сталним пребивалиштем у Републици Србији.
 
Рок за пријаву: 01. март 2016. године
 
Пријаву се одвија електронским путем на адреси: пријава
 
Уз пријаву је потребно приложити и следећа документа:
 
  • Биографија кандидата
  • Скенирана диплома (уверење) о одбрањеном докторату
  • Сертификат научног звања (уколико кандидат/кандидаткиња поседује научно звање)
  • Скенирана потврда о запослењу (изјава послодавца о форми и временском периоду запослења)
  • Скенирана копија личне карте
  • Скенирано писмо препоруке (ментора, професора, руководиоца научне установе и сл.)
  • Скенирана сагласност научне установе у којој ће истраживање бити реализовано

Пријављени кандидати ће бити селектовани на основу досадашњих научних резултата и квалитета предлога истраживања.

Кандидати који прођу у други круг селекције ће бити позвани на интервју са члановима комисије и након интервјуа ће бити донета коначна одлука о добитницима стипендије.
 
Више информација о овом програму можете видети на званичном сајту програма