Постдоктoрске стипендије у области економије и друштвене етике у Белгији

 Хувер стипендије у области економије и друштвене етике.

  • Стипендије су намењене кандидатима који желе да проведу део академске 2015/16. године на Лувијан универзитету у Белгији.
  • Теме за истраживање: теорија друштвене правде, теорија демократије, потенцијали и границе корпоративне друштвене одговорности, стигматизација друштвених категорија, судбина Европске уније, међународна правда, демократија и солидарност у мултинационалним политикама, истраживање етника у друштвеним наукама и сл.
  • Додељују се 2 пуне стипендије – 2 200 евра/месечно у трајању од 3 месеца
  • Неколико хонорарних стипендија – 500 евра/месечно (на конто смештаја и трошкова пута) у трајању од 1 – 6 месеци

Рок за пријаву: 10. март 2015.

Профил кандидата:
  • Завршене докторске студије у области економије и друштвене етике
  • Активни у поменутој области
  • Захтева се познавање енглеског или француског језика
  • Кандидати за пуну стипендију не могу имати професионалне приходе у поменутом периоду.

Више о програму видети овде.