Позив за пријаву студената Факултета инжењерских наука за стипендирану мобилност на Универзитету Трансилваније у Брашову (Румунија)

 ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

 
У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом Трансилваније у Брашову, студенти Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:
 
- студенти мастер и докторских академских студија (размена у трајању од 3 месеца и 13 дана)
 
Доступна студијска област: Engineering and engineering trades
 
 Рок за пријаву: 18. октобар 2019. године
 
Потребна документа за пријаву:
 
1. Пријавни формулар 1 (молимо преузмите формулар)
2. Пријавни формулар 2 (молимо преузмите формулар)
3. Предлог Уговора о учењу (молимо преузмите формулар)
4. Предлог плана студија/истраживања (за студенте докторских студија - молимо преузмите формулар)
5. Листе положених испита са свих нивоа студија и превод на енглески језик*
6. Потврда да сте редован студент и превод на енглески*
7. Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво)
8. Биографија на енглеском језику (препорука Europass CV)
9. Копија пасоша
 
* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
 
Уколико током мобилности желите да похађате курс румунског језика, молимо вас да у склопу своје пријаве доставите и попуњен пријавни формулар за курс (молимо преузмите формулар).
 
Више информација о Универзитету Трансилваније у Брашову можете погледати ОВДЕ.
 
Више информација о Факултету за технолошко инжењерство и индустријски менаџмент погледајте ОВДЕ.
 
Информације за студенте на размени погледајте ОВДЕ.
 
Академску понуду која је доступна студентима на размени можете погледати ОВДЕ.
 
Важне напомене:
 
1. Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2019/20. године.
 
2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
3. Приликом припреме предлога плана студија потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима.
 
4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету Трансилваније у Брашову.
 
5. Универзитет Трансилваније у Брашову одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
6. Информације о стипендији и студијском боравку:
 
  • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу
     Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
 
Напомена за слање поштом и мејлом: Пријава за Еразмус + мобилност, Брашов
 
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати путем електронске поште: erasmus@kg.ac.rs