Позив за пријаву студената Факултета медицинских наука за стипендирану мобилност у сврху праксе у Окружној болници у Араду (Румунија)

Еразмус+ Кључна акција 1 – кредитна мобилност

На основу уговора о сарадњи са „Василе Голдиш“ Западним универзитетом у Араду на конкурс се могу пријавити студенти интегрисаних академских студија медицине:

 • студентска размена у сврху праксе у трајању од једног семестра- 2 месеца

Доступна студијска област: Medicine, Pharmacy

Потребна документа за пријаву:

1. Пријавни формулар (молимо преузмите форму)

2. CV (препорука Europass CV)

 3. Мотивационо писмо

4. Предлог уговора о пракси (молимо преузмите форму)

5. Листа положених испита и превод на енглески

6. Потврда да сте редован студент и превод на енглески

7. Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1, препоручљиво Б2 ниво)

8. Копија пасоша

 

Рок за пријаву: 30. март 2021. године

НОВИ РОК ЗА ПРИЈАВУ: 14. МАЈ 2021. ГОДИНЕ

НОВИ РОК ЗА ПРИЈАВУ: 20. МАЈ 2021. године

 

Више информација о универзитету можете погледати ОВДЕ.

Еразмус+ водич за стране студенте можете погледати ОВДЕ.

Више информација о клиници на којој ће се реализовати пракса, погледајте ОВДЕ.

 

Битне напомене: 

 • Пријава и пратећа документа достављају се на енглеском језику (није потребан званичан превод судског тумача);
 • Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 • Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева активности које студент жели да реализује током размене у сврху праксе. Погледајте вебстраницу и истражите које активности се изводе на клиници, и на основу тога попуните Уговор. У овом моменту се попуњавају само прве две странице Уговора. Уговор мора потписати кандидат и факултетски координатор.
 • По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и доставља листу  номинованих кандидата Западном Универзитету у Араду. Номиновани кандидати морају даље проћи процес пријаве на Западном Универзитету у Араду – о чему ће уредно бити информисани. 
 • Западни Универзитету у Араду одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу. 
 
Информације о стипендији и студијском боравку: 
 
 • Месечна стипендија у износу од 800
 • Надокнада за путне трошкове у износу од 180 евра
Додатне напомене:
 • Потврда о редовним студијама, Листа положених испита су документа која студент узима у студентској служби на матичном факултету. Уколико факултет није у могућности да изда документ на енглеском језику, студент је у обавези да уз оригинал достави и пратећи превод документа. Документ мора бити у потпуности преведен и није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача. Уколико се пријава доставља електронским путем оригинални документ на српском скенирати заједно са преводом као један PDF документ.
 • У складу са чланом 11, став 1. Правилника о реализацији и процедурама признавања мобилности студената и ЕСП бодова Листа положених испита је документ који матична установа издаје без накнаде на писани захтев студента ради пријављивања на програме мобилности. 
 • Уколико кандидат предаје документа у папирном облику, документа не хефтати. 
 • Уколико кандидат документацију доставља електронским путем, испоштовати следеће:
   - сваки документ именовати (пример: Janko Jankovic potvrda sa studija.pdf)
   - сва документа морају бити у PDF – формату (ако нисте сигурни како, питајте I love PDF)
   - оригинална документа и пратећи преводи морају бити скенирани заједно као један PDF документ) 
 •  
   
  ПРИЈАВА:
  Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.
  Адреса: Универзитет у Крагујевцу
  Јована Цвијића ББ
  34 000 Крагујевац
   
  Напомена за слање мејлом: Пријава за Еразмус+ мобилност: Арад