Позив за пријаву студената Факултета техничких наука у Чачку за стипендирану мобилност на
Политехничком универзитету у Темишвару (Румунија)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са потписаним уговором о реализацији мобилности на Политехничком универзитету у Темишвару на конкурс се могу пријавити студенти Факултета техничких наука у Чачку:

 

Доступна студијска
    област 
                      

Ниво студија


Electricity and energy       

Основне, мастер или докторске студије


Electronics and Automation
 

Основне, мастер или докторске студије

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар (молимо, преузмите форму)
 • Предлог уговора о учењу (молимо, преузмите форму), односно предлог студија/истраживања за студенте докторских студија (молимо, преузмите форму)
 • Листе положених испита, са свих нивоа студија, и превод на енглески језик*
 • Копија дипломе (за студенте који се пријављују за размену на нивоу мастер, односно докторских студија) и превод на енглески језик*
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво) **
 • CV (препорука: користити Europass модел)
 • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

Академска понуда Политехничког универзитета у Темишвару: Предмете који су намењени студентима на размени (студијску понуду на енглеском језику) можете погледати ОВДЕ (од стр. 44) и ОВДЕ
 
Напомене: 
1. Реализација мобилности је предвиђена за летњи семестар 2017/18. ак.год. и студенти се могу пријавити за размену у трајању од најмање 3 месеца (студенти докторских студија), односно 1 семестра (студенти основних/мастер студија).
 
2. Предлог уговора о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету (проф. др Данијела Милошевић), као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена. 
 
3. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу  и доставља листу номинованих студената Политехничком универзитету у Темишвару.
 
Политехнички универзитет у Темишвару одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
4. Информације о стипендији и студијском боравку:
 • Мобилност ће се реализовати у летњем семестру 2016/17. године 
 • Месечна стипендија у износу од 750 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (до износа од 180 евра)
 • Сви студенти на мобилности у обавези су да имају одговарајуће здравствено осигурање. Трошак обавезног здравственог осигурања није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+, те је то обавеза студената.
 • Више информација о Политехничком универзитету у Темишвару можете видети овде.
 
Рок за пријаву: 22. новембар 2017.
 
ПРИЈАВА:
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.
Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Темишвар, Политехнички
Адреса: Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати
путем електронске поште или телефона:
Контакт телефон: 034 300 425
Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs