Позив за пријаву студената основних и мастер академских студија за стипендирану мобилност на Универзитету у Хаену (Шпанија)

 Еразмус+ кључна акција 1 – кредитна мобилност


На основу уговора о сарадњи са Универзитетом у Хаену, на конкурс се могу пријавити:

 • студенти основних академских студија (размена у трајању од једног семестра)
 • студенти мастер академских студија (размена у трајању од једног семестра)

Доступне студијске области:

 • Informatics,
 • Experimental Sciences, 
 • Humanities,
 • Business Administration.

Рок за пријаву: 20. новембар 2019. године
 

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар (молимо преузмите формулар)
 • Биографија (обавезно навести контакт адресу и телефон) – препорука Europass CV
 • Предлог Уговора о учењу (молимо преузмите формулар)
 • Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*
 • Листа положених испита (са свих нивоа студија)  и превод на енглески језик*
 • Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија)
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског/шпанског језика (ниво Б1)**
 • Копија пасоша

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.
** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског/шпанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

Више информација о Универзитету у Хаену можете погледати ОВДЕ.

Контакте Универзитета у Хаену можете погледати ОВДЕ.

Академску понуду на енглеском, француском и немачком језику можете погледати ОВДЕ, ОВДЕ и ОВДЕ.

Листу предмета на шпанском језику можете видети ОВДЕ.

Информације за студенте са посебним потребама можете пронаћи ОВДЕ.

Информације које се тичу здравственог осигурања можете погледати ОВДЕ.

Све информације које се тичу смештаја погледајте ОВДЕ

 

Напомене за студенте:

1. Реализација мобилности је предвиђена за летњи семестар академске 2019/20. године, у трајању од 5 месеци.

2. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском, односно другом страном језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена. Листу Еразмус+ координатора можете видети ОВДЕ.

3. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету у Хаену.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве од Универзитета у Хаену.

4. Универзитет у Хаену одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

5. Информације о стипендији и студијском боравку:

 • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 360 евра)

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Напомена за слање мејлом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Хаен