Позив за пријаву студената Универзитету у Крагујевцу за стипендирану мобилност на Универзитету Минхо (Брага, Португалија)

Еразмус+ Кључна акција 1 – Кредитна мобилност

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом Минхо, студенти свих нивоа студија Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

 • student mobility for studies- један семестар, односно пет месеци

Потребна документа за пријаву:

 • Предлог уговора о учењу (молимо преузмите формулар)
 • Листа положених испита са свих нивоа студија и превод на енглески језик*
 • Потврда са факултета о уписаној години и превод на енглески језик*
 • Уверење о дипломирању са претходног нивоа студија и превод на енглески језик*
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво)**
 • Прихватно писмо (за студенте докторских студија- доказ да се кандидат прихвата, уколико му се одобри стипендија)
 • Мотивационо писмо
 • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

ПРИЈАВА: Заинтересовани кандидати морају пратити пријавну процедуру Универзитета Минхо, односно потребно је попунити онлајн пријаву ОВДЕ.

Водич за пријаву погледајте ОВДЕ.

Инструкције за попуњавање пријавног формулара погледајте ОВДЕ.

Више информација о Универзитету Минхо погледајте ОВДЕ.

Академску понуду Универзитета Минхо погледајте ОВДЕ.

Информације о Еразмус+ кредитној мобилности погледајте ОВДЕ.

Списак Еразмус+ координатора можете погледати ОВДЕ.

Рок за пријаву: 31. ЈАНУАР 2019. године

НАПОМЕНЕ:

1. Реализација мобилности је предвиђена за зимски семестар 2019/20. академске године и студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра, односно 5 месеци. (Почетак мобилности- септембар 2019. године)

2. Предлог Уговора о учењу мора бити потписан од стране студента и факултетског Еразмус+ координатора.

3. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, а препорука је и да се консултују  и са предметним наставницима. Овде можете видети контакт листу Еразмус+ координатора на факултетима Универзитета у Крагујевцу.

4. Ваша пријава ће се сматрати валидном само ако су сва наведена документа достављена на време и на начин на који је дефинисано. 

5. Сва пријавна документа се отпремају као један PDF документ и назив документа мора да садржи име кандидата.

6. По истеку рока за пријаву, online систем за пријаву се затвара и у року од неколико дана Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу добија приступ свим пријавама како би се извршила техничка провера и валидација пријава. Након тога следи процес евалуације који спроводи Универзитет Минхо.

7. Универзитет Минхо одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу. 

8. Мобилност одабраних кандидата реализоваће се у договору са Универзитетом Минхо.

9. Трајање мобилности за запослене: размена у трајању од 5 дана, не рачунајући пут; наставни кадар је у обавези да у току размене одржи најмање 8 сати предавања.

10. Информације о стипендији:

 • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 360 евра)

Комплетан процес пријаве (отварање налога, попуњавање пријаве и качење потребне документације) се одвија online. Молимо Вас, поштујте рок, као и инструкције за пријављивање.

Уколико имате питања или недоумица, можете нас контактирати путем електронске поште или телефона: erasmus@kg.ac.rs, 034 300 425.