Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Филипс Универзитету у Марбургу

Еразмус+ Кључна Акција 1 – Кредитна мобилност

На конкурс се могу пријавити студенти основних и мастер академских студија факултета Универзитета у Крагујевцу, у складу са понуђеним студијским програмима на Универзитету у Марбургу.  

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар (молимо, преузмите форму)
 • Мотивационо писмо (на енглеском језику)
 • Предлог уговора о учењу (молимо, преузмите форму)
 • Биографију (користити Europass CV формат)
 • Листе положених испита и превод на енглески језик*
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског или немачког језика (мин. Б1, препоручљиво Б2 ниво) **
 • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског или немачког језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 26. април 2019. године, до 12:00 сати

Академска понуда:

 • Philipps-Universität Marburg - академска понуда доступна је овде и овде.
 • Заинтересовани студенти за размену у области права, медицине и фармације морају узети у обзир да се настава одвија примарно на немачком језику, те морају доставити доказ о одличном познавању немачког језика (Б2 ниво).

Напомене: 

1. Реализација мобилности предвиђена је за зимски семестар 2019/20. академске године и студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра, односно 5 месеци.

2. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира студенти су у обавези да се консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као  и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена (1. страна). За размену у трајању од једног семестра потребно је одабрати предете који збирно дају 30 ЕСПБ. Овде можете видети контакт листу Еразмус+ координатора на факултетима Универзитета у  Крагујевцу.

3. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих студената Филипс Универзитету у Марбургу.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве (online систем) од стране контакт особе са Филипс Универзитета у Марбургу.

4. Филипс Универзитет у Марбургу одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу. 

5. Информације о стипендији и студијском боравку:
 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
 • Могућност смештаја у студентском дому (трошкове смештаја студенти плаћају од своје стипендије)
 • Могућност похађања бесплатног курса немачког језика 
 • Сви студенти на мобилности у обавези су да имају одговарајуће здравствено осигурање, али трошак тог осигурања није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+, те је то обавеза студената.
 • Више информација о Филипс Универзитету у Марбургу можете видети овде.
 
ПРИЈАВА:
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.
 
Напомена за слање мејлом/поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност - Марбург
Адреса: Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати путем електронске поште: erasmus@kg.ac.rs