Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Сапијенца Универзитету у Риму

Еразмус+ Кључна Акција 1 – Кредитна мобилност

У складу са потписаним Интер-институционалним уговором за размену са Сапијенца Универзитетом у Риму студенти Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

- студенти свих нивоа академских студија (размена у трајању од једног семестра)

Потребна документа за пријаву:

  • Пријавни формулар
  • Предлог Уговора о учењу (молимо преузмите формулар)
  • Предлог Уговора о учењу/истраживању – за студенте докторских студија (молимо преузмите форму)
  • Потврда са факултета да сте редован студент (и превод на енглески језик*)
  • Листа положених испита (са свих нивоа студија) (и превод на енглески језик*)
  • Биографија у Europass формату
  • Потврда о познавању енглеског/италијанског језика на Б2 нивоу
  • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 17. октобар 2018. године, до 12:00 сати

Више информација о Сапијенца Универзитету у Риму погледајте ОВДЕ

Општу академску понуду погледајте ОВДЕ,  а Каталог курсева погледајте ОВДЕ.

Битне информације за студенте погледајте ОВДЕ  и ОВДЕ.

Важне напомене:

1. Реализација мобилности је предвиђена за летњи семестар академске 2018/19. године.

2. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском, односно италијанском језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена. Листу Еразмус+ координатора можете видети ОВДЕ.

3. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцуи доставља листу  номинованих кандидата Сапијенца Универзитету у Риму.  

5. Сви номиновани кандидати ће од Сапијенца Универзитета у Риму путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве.
 
6. Сапијенца Универзитет у Риму одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
7. Информације о стипендији и студијском боравку: 
  • Месечна стипендија у износу од 900 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
 
ПРИЈАВА:
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова. 
 
Адреса: Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Напомена за слање поштом и електронском поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Рим