Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Сапијенца Универзитету у Риму

На конкурс се могу пријавити студенти факултета Универзитета у Крагујевцу (основне и мастер академске студије)

Потребна документа за пријаву:
 
1. CV на енглеском језику у Еuropass формату
2. Мотивационо писмо (на енглеском језику)
3. Листа положених испита (и превод на енглески језик)*
4. Потврда/сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика (мин. Б1 ниво)
5. Предлог уговора о учењу (молимо преузмите форму)
6. Копија прве странице пасоша
 
* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
 
Академска понуда Сапијенца Универзитета:
  • Битне информације о студијским програмима на Универзитету Сапијенца на енглеском језику можете видети ОВДЕ, као и преглед понуђених курсева/предмета на енглеском језику ОВДЕ.
  • Битне информације о студијским програмима на Универзитету Сапијенца на италијанском језику можете видети ОВДЕ.

Важне напомене:

1. Реализација мобилности је предвиђена за летњи семестар 2016/17. ак.год. и студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра. 
 
2. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском, односно италијанском језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, а препорука је и да се консултују  и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена.
 
3. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Сапијенца Универзитету у Риму.  
 
Сви номиновани кандидати ће од Сапијенца Универзитета у Риму путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве. Приказ процедуре након номинације можете видети ОВДЕ.
 
Сапијенца Универзитет у Риму одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
6. Информације о стипендији и студијском боравку: 
 
  • У складу са уговором и одобреним стипендијама за академску 2016/17. на располагању су 2 стипендије за размену на нивоу мастер академских студија
  • Мобилност ће се реализовати у летњем семестру 2016/17. године (од краја фебруара до 31. јула 2017.)
  • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (до износа од 275 евра)
 
ПРИЈАВА:
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова. 
 
Адреса: Универзитет у Крагујевцу 
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВA: 01. новембар 2016. до 16 часова
 
Рок за пријаву: 15. новембар 2016. године, до 12:00 сати
 
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати путем електронске поште или телефона:
Контакт телефон: 034 300 425
Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs