Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Универзитету Балеарских острва, Палма де Мајорка (Шпанија)

Еразмус+ кључна акција 1 – кредитна мобилност

На основу потписаног Интеринституционалног Уговора са Универзитетом Балеарских острва, Палма де Мајорка, Шпанија, као и на основу одобрених средстава за мобилност студената из Србије, отворен је конкурс за пријаву студената за стипендирану мобилност на овом Универзитету.

На конкурс се могу пријавити:

 • студенти основних академских студија (размена у трајању од 5 месеци- један семестар)
 • студенти докторских академских студија (размена у трајању од 5 месеци- један семестар)

Доступне студијске области:

 • Languages (023);
 • Social Sciences (031);
 • Business and Administration (041);
 • Information and Communication Technologies (ICTs) (061);
 • Engineering (071).

Односно, студенти основних академских студија се могу пријавити за мобилности на следећим студијским програмима који се изводе на Универзитету Балеарских острва:

 • Degree in English Studies
 • Degree in Spanish Language and Literature
 • Degree in Catalan Language and Literature
 • Degree in Business Administration
 • Degree in Economics
 • Degree in Computer Engineering
 • Degree in Automation and Industrial Electronic Engineering

док се студенти докторских академских студија могу пријавити за мобилност на следећим студијским програмима:

 • Doctoral Degree in Electronic Engineering
 • Doctoral Degree in Information and Communication Technology
 • Doctoral Degree in Applied Economics

Рок за пријаву: 29. април 2019. године

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар који се попуњава онлајн путем овог ЛИНКА
 • Пријавни формулар (молимо преузмите формулар)
 • Биографија (обавезно навести контакт адресу и телефон) – препорука Europass CV (Кандидати докторских академских студија у својој биографији детаљно наводе свој истраживачки план као и листу публикација)
 • Предлог Уговора о учењу (молимо преузмите одговарајући формулар- основне, докторске)
 • Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*
 • Листа положених испита (са свих нивоа студија) и превод на енглески језик*
 • Копија дипломе са основних и мастер студија и превод на енглески језик* (за студенте докторских студија)
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског/шпанског језика (ниво Б2)**
 • Копија пасоша
* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.
 
** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског/шпанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
Више информација о Универзитету Балеарских острва можете погледати ОВДЕ.
 
Контакте Универзитета Балеарских острва можете погледати ОВДЕ.
 
Информације о програмима на основним студијама, погледајте ОВДЕ.
 
Информације о докторским студијама, погледајте ОВДЕ.
 
Информације о курсевима шпанског језика за стране студенте можете пронаћи ОВДЕ.
 
Академски календар Универзитета Балеарских острва погледајте ОВДЕ.
 
Напомене за студенте:
 
1. Након попуњавања онлајн пријавног формулара, студенти су у обавези да остала пријавна документа пошаљу на мејл: erasmuska107@uib.es. Само када се попуни онлајн формулар и пошаљу тражена документа на наведену мејл адресу, пријава ће се сматрати валидном. 
 
2. Кандидати прве године основних академских студија немају право пријаве.
 
3. Кандидати који су у међувремену селектовани за Еразмус+ мобилност на неком другом партнерском универзитету, немају право пријаве.
 
4. Реализација мобилности је предвиђена за зимски семестар академске 2019/20. године.
 
5. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском, односно шпанском језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета (у укупном збиру око 30ЕСПБ-а) студенти су у обавези да се консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена. Листу Еразмус+ координатора можете видети ОВДЕ.
 
6. Уговор о учењу за студенте основних студија мора да садржи потписе релевантних координата са Универзитета у Крагујевцу као и са Универзитета Балеарских острва.
 
7. Уговор о учењу/истраживању за студенте докторских студија мора да садржи потписе релевантних координата са Универзитета у Крагујевцу као и са Универзитета Балеарских острва.
 
8. За потпис Институционалног Еразмус+ координатора на Универзитету у Крагујевцу у обавези сте да се јавите Одељењу за међународну сарадњу: ел. пошта: erasmus@kg.ac.rs, телефон: +38134300425, адреса: Ректорат Универзитета у Крагујевцу, 2. спрат, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац
 
9. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу извршиће валидацију пријава (техничка провера пријава – да ли су пријављени кандидати студенти Универзитета у Крагујевцу, и провера валидности поднетих докумената). Након валидације пријава, следи процес евалуације који спроводе Универзитет Балеарских острва и Универзитет у Крагујевцу.
 
10. Универзитет Балеарских острва одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
11. Информације о стипендији и студијском боравку:
 • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
 
За сва додатна питања можете нас контактирати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs