Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Универзитету Балеарских острва, Палма де Мајорка (Шпанија)

Еразмус+ кључна акција 1 – кредитна мобилност

На основу потписаног Интеринституционалног Уговора са Универзитетом Балеарских острва, Палма де Мајорка, Шпанија, као и на основу одобрених средстава за мобилност студената из Србије, отворен је конкурс за пријаву студената за стипендирану мобилност на овом Универзитету.

На конкурс се могу пријавити:

 • студенти основних академских студија (размена у трајању од 6 месеци- један семестар- зимски)
 • студенти мастер академских студија (размена у трајању од 6 месеци- један семестар- зимски)
 • студенти докторских академских студија (размена у трајању од 12 месеци- два семестра)

Доступне студијске области:

 • Languages (023);
 • Social Sciences (031);
 • Business and Administration (041);
 • Information and Communication Technologies (ICTs) (061);
 • Engineering (071).

Рок за пријаву: 25. јун 2018. године, до 12:00 сати

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар (молимо преузмите формулар)
 • Биографија (обавезно навести контакт адресу и телефон) – препорука Europass CV (Кандидати докторских академских студија у својој биографији детаљно наводе свој истраживачки план као и листу публикација)
 • Предлог Уговора о учењу (молимо преузмите одговарајући формулар - основне и мастер, докторске)
 • Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*
 • Листа положених испита (са свих нивоа студија) и превод на енглески језик*
 • Копија дипломе са основних студија и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија)
 • Копија дипломе са основних и мастер студија и превод на енглески језик* (за студенте докторских студија)
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског/шпанског језика (ниво Б2) **
 • Копија пасоша

 * У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског/шпанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

Више информација о Универзитету Балеарских острва можете погледати ОВДЕ.

Контакте Универзитета Балеарских острва можете погледати ОВДЕ.

Информације о програмима на основним студијама, погледајте ОВДЕ.
 
Информације о програмима на мастер студијама, погледајте ОВДЕ.
 
Информације о докторским студијама, погледајте ОВДЕ.
 
Информације о курсевима шпанског језика за стране студенте пронаћи ОВДЕ.

Академски календар Универзитета Балеарских острва погледајте ОВДЕ.

Напомене за студенте:

1. Кандидати прве године основних академских студија немају право пријаве.

2. Кандидати који су у међувремену селектовани за Еразмус+ мобилност на неком другом партнерском универзитету, немају право пријаве.

3. Реализација мобилности је предвиђена за академску 2018/19. годину, а мора се завршити до 30. јуна 2019. године.

4. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском, односно шпанском језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена. Листу Еразмус+ координатора можете видети ОВДЕ.

5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету Балеарских острва. Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве од Универзитета Балеарских острва.

6. Универзитет Балеарских острва одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

7. Информације о стипендији и студијском боравку:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

 

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом и електронском поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Балеари