Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Универзитету Филипс у Марбургу (Немачка)

Еразмус+ Кључна Акција 1 – Кредитна мобилност
Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Универзитету
Philipps-Universität Marburg, (Марбург, Немачка)

На конкурс се могу пријавити студенти основних и мастер академских студија факултета Универзитета у Крагујевцу, у складу са понуђеним студијским програмима на Универзитету у Марбургу.  

Потребна документа за пријаву:
1. Пријавни формулар (молимо, преузмите форму)
2. Мотивационо писмо (на енглеском језику)
3. Предлог уговора о учењу (молимо, преузмите форму)
4. Биографију (користити Europass CV формат)
5. Листа положених испита и превод на енглески језик*
6. Потврда/сертификат о познавању енглеског или немачког језика (мин. Б1, препоручљиво Б2 ниво) **
7. Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског или немачког језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика.Молимо преузмите форму.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 10. децембар 2018. године

Академска понуда:

Philipps-Universität Marburg - академска понуда доступна је овде и овде

Заинтересовани студенти за размену у области права, медицине и фармације морају узети у обзир да се настава одвија примарно на немачком језику, те морају доставити доказ о одличном познавању немачког језика (Б2 ниво).

Напомене: 

1. Реализација мобилности предвиђена је за летњи семестар 2018/19. академске године и студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра, односно 5 месеци.

2. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, а препорука је и да се консултују  и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена (1. страна). За размену у трајању од једног семестра потребно је одабрати предете који збирно дају 30 ЕСПБ.

Овде можете видети контакт листу Еразмус+ координатора на факултетима Универзитета у  Крагујевцу.

3. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих студената Филип Универзитету Марбург.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве (online систем) од стране контакт особе са Филип Универзитета Марбург.

Филип Универзитет Марбург одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу. 

На овом конкурсу предност ће имати студенти Факултета педагошких наука у Јагодини, који је и носилац ове сарадње.

4. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (до износа од 275 евра)
  • Могућност смештаја у студентском дому (трошкове смештаја студенти плаћају од своје стипендије)
  • Могућност похађања бесплатног курса немачког језика 
  • Сви студенти на мобилности у обавези су да имају одговарајуће здравствено осигурање, али трошак тог осигурања није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+, те је то обавеза студената.

Више информација о Филип Универзитету Марбург можете видети овде.

ПРИЈАВА:
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.
 
Напомена за слање мејлом/поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност - Марбург
Адреса: Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати
путем електронске поште или телефона:
Контакт телефон: 034 300 425
Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs