Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Универзитету Philipps-Universität Marburg, (Марбург, Немачка)

Еразмус+ Кључна Акција 1 – Кредитна мобилност

На конкурс се могу пријавити студенти основних и/или мастер академских студија факултета Универзитета у Крагујевцу, у складу са понуђеним студијским програмима на Универзитету у Марбургу.  

Потребна документа за пријаву:

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског или немачког језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

ВАЖНА НАПОМЕНА- овај конкурс се објављује условно, јер до момента објављивања истог, Универзитет у Марбургу није потврдио да ли и колико стипендија ће бити на располагању за следећу академску годину, али је свакако иницирао објављивање конкурса за студенте.

Рок за достављање пријавне документације: 15. јун 2018. 

Академска понуда:

Philipps-Universität Marburg - академска понуда доступна је овде.

Листа предмета који су у понуди на енглеском језику доступна је овде.

Заинтересовани студенти за размену у области права, медицине и фармације морају узети у обзир да се настава одвија примарно на немачком језику, те морају доставити доказ о одличном познавању немачког језика (Б2 ниво).

Напомене: 

1. Реализација мобилности предвиђена је за зимски семестар 2018/19. академске године и студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра, односно 5 месеци.

2. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском или немачком језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, а препорука је и да се консултују  и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена (1. страна). За размену у трајању од једног семестра потребно је одабрати предете који збирно дају 30 ЕСПБ.

Овде можете видети контакт листу Еразмус+ координатора на факултетима Универзитета у  Крагујевцу.

Уговор који се припрема у овој фази није нужно и коначна верзија уговора, јер ће Универзитет у Марбургу половином јуна ажурирати своју академску понуду, те може доћи до измена.

3. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих студената Филип Универзитету Марбург.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве (online систем) од стране контакт особе са Филип Универзитета Марбург.
 
Филип Универзитет Марбург одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу. 
 
4. Информације о стипендији и студијском боравку:
  • Мобилност ће се реализовати у зимском семестру 2018/19. године 
  • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (до износа од 275 евра)
  • Могућност смештаја у студентском дому (трошкове смештаја студенти плаћају од своје стипендије)
  • Могућност похађања бесплатног курса немачког језика 
  • Сви студенти на мобилности у обавези су да имају одговарајуће здравствено осигурање, али трошак тог осигурања није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+, те је то обавеза студената.
  • Више информација о Филип Универзитету Марбург можете видети овде  и овде.

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Напомена за слање мејлом/поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност - Марбург

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати

путем електронске поште или телефона:

Контакт телефон: 034 300 425

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs