Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Универзитету Приморска у Копру (Словенија)

На конкурс се могу пријавити студенти свих нивоа академских студија Учитељског факултета Универзитета у Крагујевцу, у складу са понуђеним студијским програмима на Педагошком факултету Универзитету Приморска.

Потребна документа за пријаву:
 
 • Пријавни формулар (молимо, преузмите форму)
 • Предлог уговора о учењу (молимо, преузмите форму)
 • Листа положених испита и превод на енглески језик*
 • Потврда са факултета о уписаној години и превод на енглески језик*
 • Уверење о дипломирању и листа положених испита са претходног нивоа студија и превод на енглески језик*
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво)
 • Мотивационо писмо
 • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Академска понуда:
 
Faculty of Education:
 
1. Bachelor studies
 • Educational Sciences
 • Primary School Teaching
 • Pre-school Teaching

2. Master studies

 • Inclusive Pedagogics
 • Adult Education and Career Development
 • Early Learning
 • Primary School Teaching
 • Social Pedagogy

 3. PhD studies

 • Early Learning
 • Educational Sciences

Листа предмета који су у понуди на енглеском језику доступна је ОВДЕ.

Важно: при одабиру предмета водити рачуна да су исти понуђени у летњем семестру 2016/17.
За размену у трајању од једног семестра потребно је одабрати предете који збирно дају између 20 и 30 ЕСПБ.
 
Напомене:
 
 • Реализација мобилности је предвиђена за летњи семестар 2016/17. акaдемске године и студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра, односно 5 месеци.
 • Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, а препорука је и да се консултују  и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена (1. страна).
 • Овде можете видети контакт листу Еразмус+ координатора на факултетима Универзитета у Крагујевцу.
 • По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих студената Универзитету Приморска.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве од стране контакт особе са Универзитета Приморска.
 • Универзитет Приморска одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
Информације о стипендији и студијском боравку:
 • Мобилност ће се реализовати у летњем семестру 2016/17. године 
 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (до износа од 275 евра)

Више информација о Универзитету Приморска можете видети овде.

 
Рок за пријављивање: 15. новембар 2016. до 10:00 сати
 
 
ПРИЈАВА:
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.
 
Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност_назив страног универзитета
 
Адреса: Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати
путем електронске поште или телефона:
Контакт телефон: 034 300 425
Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs