Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Универзитету у Фођи

На конкурс се могу пријавити студенти факултета Универзитета у Крагујевцу

У оквиру програма мобилности MUSA (Mobilità Universitaria Sport e Alimentazione) и MOBIS (Mobilità Incoming Studio), које финансира Апулија Регион (Transnational Mobility Actions of the Universities in the Apulia Region), на основу споразума о сарадњи између Универзитета у Фођи и Универзитета у Крагујевцу, студенти Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити са стипендирану мобилност у трајању од 5 месеци.

Потребна документа за пријаву:

  1. CV на енглеском језику у Еuropass формату
  2. Мотивационо писмо (на енглеском језику)
  3. Листа положених испита са свих нивоа студија (и превод на енглески језик)*
  4. Копије диплома и превод на енглески (за студенте који се пријављују за размену на нивоу мастер или докторских студија)*
  5. Потврда/сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика (мин. Б1 ниво)
  6. Предлог уговора о учењу (молимо преузмите форму)
  7. Копија прве странице пасоша
Доступне студијске области: HEALTHCARE/MEDICINE - SPORT - FOOD SCIENCE/AGRICULTURE
* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
 
РОК ЗА ПРИЈАВУ: 16. октобар 2017. године, до 12:00 сати
 
Академску понуду Универзитета у Фођи можете видети ОВДЕ.
 
 
Важне напомене:
 
1. Реализација мобилности је предвиђена за летњи семестар 2017/18. академске године и студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра, односно 5 месеци. 
 
2. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском, односно италијанском језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, а препорука је и да се консултују  и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена.
 
3. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету у Фођи.  
 
Сви номиновани кандидати ће од Универзитета у Фођи путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве.
 
Универзитет у Фођи одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
6. Информације о стипендији и студијском боравку: 
  • Месечна стипендија у износу од 1480 евра (за покривање трошкова живота, визе, и осталих трошкова)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 592 евра)

ПРИЈАВА:
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова. 
 
Адреса: Универзитет у Крагујевцу 
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност