Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност у сврху праксе на Политехничком универзитету у Темишвару (Румунија)

 Еразмус+ кључна акција 1 – кредитна мобилност

 
На основу уговора о сарадњи са Политехничким универзитету у Темишвару на конкурс се могу пријавити студенти:
 

Факултет за машинство и грађевинарство
 у Краљеву

Факултет техничких наука
у Чачку

Доступна студијска област

Ниво студија

Доступна студијска област

Ниво студија

Mechanics and Metal Trade

Основне, мастер или докторске студије

Electricity and energy

Основне, мастер или докторске студије

Building and Civil Engineering

Основне студије

Electronics and Automation

Основне, мастер или докторске студије

 
 
и то за: 
 
 • студентску размену у сврху праксе у трајању од 2 месеца
 
Потребна документа за пријаву:
 
 • Пријавни формулар (преузмите формулар)
 • Предлог уговора о пракси (преузмите форму)
 • Потврда да сте редован студент и превод на енглески
 • Листа положених испита и превод на енглески језик
 • Копија дипломе и превод на енглески језик
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво)
 • CV (препорука: користити Europass модел)
 • Копија пасоша

Рок за пријаву: 25. новембар 2019. године 

Више информација о Политехничком универзитету у Темишвару, погледајте ОВДЕ.

Информације за Еразмус+ студенте су доступне ОВДЕ.

Водич за Еразмус+ студенте можете погледати  ОВДЕ.

Академска понуда Политехничког универзитета у Темишвару доступна је ОВДЕ.

Академску понуду Факултета за грађевинарство погледајте ОВДЕ.

Академску понуду Факултета за машинско инжењерство погледајте ОВДЕ.

Академску понуду Факултета за електротехнику и енергетику погледајте ОВДЕ.

Напомене:

1. У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

2. Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2019/20. године, у трајању од 2 месеца.

3. Мобилност студената у сврху праксе реализоваће се или у некој од лабораторија на Политехничком универзитету у Темишвару, или у некој од компанија у Темишвару са којима сарађује Универзитет.

4. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

5. Приликом припреме предлога уговора о пракси студент даје предлог где би реализовао праксу и које су то активности које би желео да реализује током праксе. Прилико попуњавања предлога Уговора потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету.

6. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Политехничком универзитету у Темишвару.

7. Политехнички универзитет у Темишвару одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

8. Информације о стипендији и студијском боравку:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 180 евра) 

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Напомена за слање мејлом: Пријава за Еразмус+ мобилност, УПТ