Позив за пријаву за стипендирану мобилност на Универзитету Трансилваније у Брашову (Румунија)
Конкурс за Факултет инжењерских наука
 
Еразмус+ Кључна акција 1 – Кредитна мобилност
 
 
У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом Трансилваније у Брашову, студенти Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:
 
- студенти мастер и докторских академских студија (размена у трајању од 3 месеца и 13 дана)
 
 
Доступна студијска област: Engineering and engineering trades (071)
 
 
Рок за пријаву: 15. новембар 2018. године, до 12:00 сати
 
 
Потребна документа за пријаву:
 
  • Пријавни формулар (молимо преузмите формулар)
  • Уговор о учењу (молимо преузмите формулар)
  • Предлог плана студија/истраживања (за студенте докторских студија- једна страна)
  • Листе положених испита са свих нивоа студија (и превод на енглески језик*)
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво)
  • Биографија на енглеском језику- препорука: користити Europass модел
  • Копија пасоша
 
 
Више информација о Универзитету Трансилваније у Брашову можете погледати ОВДЕ.
 
Информације за студенте на размени погледајте ОВДЕ и ОВДЕ.
 
Академску понуду погледајте ОВДЕ.
 
 
Важне напомене:
 
1. У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
 
2. Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2018/19. године.
 
3. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
4. Приликом припреме предлога плана студија потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима.
 
5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету Трансилваније у Брашову.
 
6. Универзитет Трансилваније у Брашову одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
7. Информације о стипендији и студијском боравку:
 
  • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 180 евра)
 
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.
 
 
Адреса: Универзитет у Крагујевцу
 
Јована Цвијића бб.
 
34 000 Крагујевац
 
Напомена за слање поштом и мејлом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Брашов
 
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати путем електронске поште или телефона:
 
Контакт телефон: 034 300 425
 
Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs