Програм боравишних стипендија на Станфорд универзитету у САД, 2014/15

Центар за примењене студије у области бихејвиоралних наука (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences) финансира постдокторски програм боравишних стипендија за научнике и студенте из Америке и иностранства. Стипендије се додељују у друштвеним и бихејвиоралним дисциплинама економије, социологије, политичких наука, као и у широком спектру хуманистичких дисциплина, образовања, лингвистике и биолошких наука и намењене су обављању постдокторских студија.

Стипендије се додељују за један семестар, а стипендисти могу боравити 9 месеци академске године у САД. Стипендије за академску годину ће бити додељене само кандидатима који су први пут у оквиру овог програма.

Профил кандидата:

  • диплома докторских студија или professional degree (e.g., J.D., M.D.) или њој екивалнетна страна диплома
  • члан академске институције или самостални студент
  • комуницира и објављује радове на енглеском језику

Рок за пријаву: 03. 10. 2013.

Више о програму и начину пријаве видети на: CASBS Станфорд Универзитет

Извор: Scholarships-positions.com