Програм стипендија Отвореног друштва: Стипендије цивилног друштва (Civil Society Scholar Awards)

 Програм стипендија Фонда за отворено друштво је вид подршке међународној академској мобилности и омогућава студентима докторских студија и запосленима на високошколским институцијама приступ ресурсима неопходним за њихов даљи професионални развој.

За овај програм могу аплицирати:
 
  • студенти докторских студија који студирају у Србији или иностранству;
  • наставно особље запослено на факултетима у Србији (морају имати најмање завршене мастер студије и не могу бити уписани на докторске студије у време пријаве)

Заинтересовани кандидати могу поднети предлоге пројеката у свим областима истраживања у области друштвено-хуманистичких наука; посебно су добродошли пројекти повезани са следећим областима: право, правосуђе и управа, одрживи развој и менаџмент природних ресурса, економска права и оснаживање сиромашних, јавно здравље, социјални рад и развој  заједнице, ново медијско право и политика, иклузивно образовање, постконфликтне студије и људска права.

Програмом су подржане активности као што су: рад на терену (сакупљање података), истраживачке посете библиотекама, архивима или универзитетима, развој курса/курикулма и међународна истраживачка сарадња усмерена ка објављивању рецензије публикације.
 
Трајање програма: 2 – 19 месеци
 
Период за реализацију пројекта: 01. августа 2016 – 01. августа 2017. године
 
Максимална висина стипендије: 10 000 $ за студенте докторских студија, односно 15 000 $ за универзитетско особље.

Рок за пријаву: 15. фебруар 2016. године
 
Више информација о овом програму можете видети на адреси: линк 1, линк 2