Програм стипендија Републике Румуније за стране држављане за академску 2014/15. годину

 Амбасада Републике Србије у Букурешту посредством Министарства спољних послова Републике Србије обавестила је ово Министарство о покретању Програма за додељивање стипендија Републике Румуније страним држављанима за академску 2014/15. годину.

Влада Републике Румуније додељује укупно 85 стипендија за додипломске и постдипломске студије (3 циклуса - лицента, мастер, доцторате) за грађане држава ван Европске Уније. Предност имају грађани оних држава са којима Румунија нема успостављене споразуме о просветној и културној сарадњи. Кандидати румунског порекла или они који припадају историјским румунским заједницама могу користити предности других програма стипендирања које нуди румунска држава.
 
Приоритет ће бити дат кандидатима који се пријаве за област политичких и административних наука, студије образовања, румунске културе и цивилизације, новинарства, техничке студије, нафте и гаса, пољопривреде, ветеринарске медицине, архитектуре, уметности... Захтеви за остале области биће исто тако размотрени.
 
Кандидати могу студирати само на румунском језику. Уколико изабрани кандидати не говоре румунски језик, понуђена је могућност припремне године учења језика. Кандидати који се изјасне да говоре румунски језик, полагаће тест из познавања румунског језика који ће организовати компетентне високошколске институције.
 
Стипендија садржи:
  •  Ослобађање од плаћања школарине
  • Бесплатан смештај (у зависности од могућности, смештај се нуди у студентским хостелима, у складу са високошколском регулативом)
  •  Финансијска подршка – месечно :
              - еквивалент у румунској валути од 65 евра месечно за додипломце (1. циклус)
              - еквивалент у румунској валути од 75 евра месечно за постдипломске студенте (мастер и                                               специјализацију – 2. циклус)
              - еквивалент у румунској валути од 85 евра месечно за постдипломске студенте (докторски ниво – 3.                    циклус)
Ове стипендије не покривају трошкове исхране, међународног и локалног транспорта. Кандидати морају бити спремни за додатне личне трошкове.
 
Месечни износ додељује се студентима 1. и 2. циклуса за читаву академску годину, зимски и пролећни распуст, али не и за летњи. За стипендисте који похађају 3. циклус, стипендија се додељује читаве године.
Рок за доставу документације заинтересованих кандидата овом Министарству је 01. фебруар 2014. године.
 
Детаљне информације о стипендијама (услови, потребна документа, календар уписа и листа универзитета) доступне су на вебсајту: Ministry of foreign affairs Romania