Програм стипендија за истраживаче, Белгија

 Beware Fellowship програм стипендија за истраживаче

У циљу промовисања долазне мобилности истраживача у Белгију, јавна управа Валоније финансира пријем истраживача кроз програм Beware Fellowship 2 (BElgian WAllonia REsearcher program).  

Програм је намењен кандидатима који су завршили докторске студије или истраживачко искуство у трајању од минимум 4 године и који желе да спроводе истраживање у академским институцијама и индустријском сектору у Валонији.
 
Програм пружа прилику да 75 квалификованих истраживача спроводи истраживачки рад у Валонији (половину боравка реализује се на универзитету, колеџу или истраживачком центру, а друга половина у компанијама у Валонији). 
 
Ангажовање покрива месечну новчану накнаду, додатак на конто трошкова мобилности и оперативне трошкове. 
 
Први позив за 2021. годину је отворен и траје до 2. априла 2021. године. 
 
Програм је кофинансиран од стране Марија Кири акције.  
 
Више информација о овом програму стипендија можете погледати овде.