Програм стипендија за студијске боравке у Русији

Стипендије за студије на Униврзитету информатике, механике и оптике у Санкт-Петербургу намењене:

  • истраживачима свих националности који су докторске студије завршили или имају најмање 4 године истраживачког искуства), 
  • постдокторантима (који за стипендију могу аплицирати у периоду до 5 година након завршетка докторских студија)
  • научницима у раним фазама развоја каријере и гостујућим професорима

Програм је подржан од стране Министарства образовања и науке Руске Федерације

Трајање програма: од 3 до 5 година
 
Области: 
  • Оптика и фотоника
  • Информационе технологије и компјутерски системи
  • Нанотехнологије и примењени материјали

Биће разматрани и интердисциплинарни пројекти који повезују природне науке и информационе технологије са другим дисциплинама.

Рок за пријаву: 15. октобар 2014.
 
Стипендија подразумева новчану накнаду на месечном нивоу (висина накнаде зависи од нивоа студија), као и додатак на конто трошкова истраживања.
 
Више о програму и начину пријаве видети овде.