BASILEUS V – за пријаву је 02.фебруар 2014. године: за студенте и дипломце свих факултета Универзитета у Крагујевцу и запослене на факултетима- академско и административно особље)
 
Циљна група:
 
1. Циљна група 1 су студенти који студирају на неком од универзитета из Србије укључених у пројекат. У пројекту Басилеус, укључени су Универзитети у Београду, Новом Саду и Крагујевцу. У пројекту ЈоинЕУ СЕЕ укључени су Универзитети у Београду и Новом Саду.
 
Студенти и запослени свих факултета Универзитета у Крагујевцу су циљна група 1.
 
2. Циљна група 2 су студенти свих других универзитета из Србије (они који нису директно укључени у пројекат) или они који су већ завршили студије на било ком од универзитета у Србији. 
 
Дипломци свих факултета Универзитета у Крагујевцу су циљна група 2.
 
3. Циљној групи 3 припадају социјално угрожени студенти, избеглице, студенти са посебним потребама или припадници националних мањина.
 
Врсте студијских боравака
 
  • Студентска размена (exchange students) у трајању од 1 семестра до 10 месеци за све нивое студија, основне (од друге године студија), мастер, докторске, пост-докторске. Након боравка на неком од партнерских универзитета у ЕУ студент се враћа на свој универзитет у Србију и наставља започете студије. Кредити стечени у току боравка на универзитету у ЕУ треба да буду признати и изражени у ЕСПБ поенима.
  • Студијски боравак с циљем стицања дипломе (degree students). Заинтересовани се пријављују за целе студије (мастер или докторске, постдокторске).
За овај програм се могу пријавити и запослени на факултетима Универзитета у Крагујевцу (academic and administrative staff  exchange). Запослени се могу пријавити за размену у трајању од месец дана. Тај период се проводи на одабраном европском универзитету, на одговарајућем факултету, односно у одговарајућем административном сектору.
 
Универзитет у Крагујевцу је партнерска институција у овом програму.
 
  
 
JOINEUSEE PENTA – рок за пријаву је 01. фебруар 2014. године
 
За овај програм стипендија могу се пријавити дипломци свих факултета Универзитета у Крагујевцу за целе студије на одабраном европском универзитету који је укључен у овај програм, као и запослени на факултетима Универзитета у Крагујевцу за размену у трајању од месец дана.
 
Сви кандидати (студенти, дипломци и запослени) са Универзитета у Крагујевцу су циљна група 2 (осим у случају да према наведеним условима припадају рањивој групи, односно циљној групи 3).
 
У оквиру овог програма отворени су следећи нивои мобилности:
  • Размена студената на вишим нивоима студија (мастер, PhD)
  • Комплетне студије (Full degree programs: мастер и докторске студије)
  • Краћи програми размене ( постдокторске, академско и административно особље)
 
 
EUROWEB- European Research and Educational Collaboration with Western Balkans - Рок за пријаву: 31. јануар 2014. године
 
За овај програм стипендија могу се пријавити дипломци свих факултета Универзитета у Крагујевцу за целе студије на одабраном европском универзитету који је укључен у овај програм.
 
Сви кандидати (дипломци) са Универзитета у Крагујевцу су циљна група 2 (осим у случају да према наведеним условима припадају рањивој групи, односно циљној групи 3).
 
У оквиру овог програма отворени су следећи нивои мобилности:
  • Комплетне студије (Full degree programs: мастер и докторске студије)
 
 
 
Молимо Вас да за детаљније информације консултујете сајтове самих програма, као и појединачне сајтове универзитета који реализују студијски програм који Вас интересује.
 
 
 
 
 
Уколико имате питања или Вам је потребна помоћ у пријављивању за неки од наведених програма, можете нам се обратити сваког радног дана, од 8:30 до 16:00 часова.
 
Универзитетски центар за развој каријере
 
и саветовање студената
 
(А) Универзитет у Крагујевцу
 
Јована Цвијића б.б. Крагујевац
 
(T) +381 (0)34 300 425
 
(E) razvojkarijere@kg.ac.rs
 
(W) www.razvojkarijere.kg.ac.rs