САКУРА СТИПЕНДИЈЕ

 У циљу промовисања изучавања свих аспеката јапанског друштва и културе у Републици Србији, као и јачања српско-јапанског пријатељства, компанија JT International a.d. Сента, која послује у саставу Јапан Тобаццо Интернатионал групе, у сарадњи са Амбасадом Јапана у Републици Србији расписује конкурс за доделу пет стипендија у износу од по 100.000 динара за израду истраживачког рада на тему у вези са Јапаном

Право учешћа на конкурсу имају:

Студенти основних, постдипломских и докторских студија свих акредитованих универзитета у Републици Србији и истраживачи који нису у сталном радном односу.

За учешће на конкурсу потребно је поднети предлог истраживачког рада на тему у вези са Јапаном према обрасцу за пријаву на сајту, из једне од следећих области:

  •  Друштвених и хуманистичких наука (економије, права, политичких наука, филозофије, јапанског језика и књижевности)
  • Културе и уметности
  • Каизен менаџмента

Потребна документација за учешће на конкурсу:

·         Попуњена пријава

·   Попуњене, оверене странице важећег индекса са основних, постдипломских или докторских студија акредитованих универзитета у Републици Србији

·         Диплома завршеног факултета са додатком дипломи, односно уверењем о положеним испитима уколико је кандидат завршио студије, или је на постдипломским или докторским студијама

·         За истраживаче – списак научних радова

·    Уверење, односно потврда Националне службе за запошљавање или ПИО фонда да кандидат није на евиденцији лица у радном односу

·         Лична карта или пасош

·    Препорука професора основних, постдипломских или докторских студија акредитованих универзитета у Републици Србији

·       Попуњену пријаву на српском или енглеском језику и осталу наведену документацију, скренирану и у ПДФ формату, можете послати електронском поштом на адресу konkurs@sakurastipendije.rs

или

·      одштампану пријаву и фотокопије документације можете послати поштом на адресу JT International a.d. Сента- Огранак Београд, Владимира Поповића 38, 11070 Београд, Србија, са назнаком „За Сакура стипендију“.

Пријаве морају стићи на наведене адресе најкасније до 01. 12. 2013. до 17 часова. 

Од уредно поднетих пријава, комисија ће изабрати 5 (пет) учесника, подносилаца предлога истраживачког рада, који ће стећи право на појединачну стипендију у износу од 100.000 динара уколико, најкасније до 15. 07. 2014. године до 17 часова, пошаљу истраживачки рад према поднетом предлогу електронском поштом на адресу konkurs@sakurastipendije.rs или поштом на адресу JT International a.d. Senta – Огранак Београд, Владимира Поповића 38, 11070 Београд, Србија, са назнаком „За Сакура стипендију“ и уколико именована комисија оцени да је рад усклађен са поднетим предлогом у оквиру пријаве на конкурс.

Укупан износ појединачне стипендије од 100.000 динара изабраним учесницима се даје за период израде истраживачког рада, односно период од 6 месеци, од 01. јануара до 30. јуна 2014. године, при чему ће износ стипендије за први месец бити 16.665 РСД, док ће за сваки преостали месец бити 16.667 РСД. Укупан износ стипендије биће исплаћен у два једнака дела на следећи начин:

-авансни део укупног износа од 50.000 динара у року од 30 дана од објаве имена  изабраних стипендиста

- износ од 50.000 динара у року од 30 дана од када комисија оцени да је поднет истраживачки рад усклађен са поднетим предлогом, односно пријавом на конкурс.

Резултати конкурса биће објављени до 15. 12. 2013. године, а комисија ће верификовати поднете радове дана 16. 12. 2014. године, и то на интернет страници www.sakurastipendije.rs.

Додатне информације потенцијални учесници могу добити и уколико пошаљу питања на е-маил адресу: konkurs@sakurastipendije.rs.

НАПОМЕНА: Учесници који не поднесу рад у предвиђеном року или чији рад комисија оцени као неусклађен са поднетим предлогом, односно пријавом на конкурс, а примили су авансни део уплате стипендије, не остварују право на пуни износ стипендије и у обавези су да авансни део врате даваоцу стипендије.

 

Извор: Sakura stipendije