Школовање о трошку федералног буџета у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији

Министарство образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије и сународника који стално живе у Србији, на школовање о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији. 

 

Студенти имају могућност да:

 • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
 • Студирају бесплатно
 • Добијају новчану стипендију (у износу од 1.300 рубља и више у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успех
 • Буду смештени у студентском дому. 

 

Одабир кандидата за школовање врши се у две етапе. 

 

I Етапа.

 

Одабир кандидата за школовање врши Росотрудничество (Руски центар за науку и културу у Србији).

 

У првој етапи конкурса кандидати треба да користе електронску форму аплицирања на сајту http://russia.study и доставе у скенираној и аплодованој уз електронски захтев-апликацију форми следећу документацију:

 

 • Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји. У случају да поља која су означена као обавезна за попуњавање не буду попуњена, Министарство образовања и науке Русије неће разматрати документацију кандидата. Анкета треба да буде прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и аплодована у одговарајуће поље пријаве (да би одштампали анкету-пријаву потребно да уђете у свој профил и у „Личним подацима“ притисните тастер „Штампа пријаве“ испод фотографије);
 • Копију прве стране пасоша (странице које читко виде и садрже податке релевантне за припрему позивног писма);
 • Копију лекарског уверења о томе да је кандидат ХИВ негативан и да није оболео од сиде;
 • Копију документа из медицинске установе земље пребивалишта кандидата којим се потврђује здравствена способност кандидата да се школује у Руској Федерацији;
 • Копију документа о образовању;
 • Копију уверења о положеним испитима;
 • Списак објављених научних радова (ако такви постоје) и аутореферат за кандидате који уписују докторски студије;
 • По жељи можете приложити мотивационо писмо, писмо-препоруке и/или подршке (могу да буду на руском или енглеском језику, није потребан превод код судског тумача), копије неких других захвалница, диплома, сертификата и сл.

 

ПАЖЊА

 

У случају да кандидат нема документа о образовању, кандидат доставља последње уверење о оценама из образовне установе у којој завршава своје школовање.

 

За ученике средњих школа: потребно је приложити сведочанства са оценама у претходно завршена три разреда и такође оцене за прво полугодиште 4. разреда.

 

За студенте 4. године основних студија: потребно је приложити потврду о положеним испитима закључно са последњим зимским испитним роком и такође потврду о томе колико је студенту остало још испита до краја студија, да би добио диплому.

 

Сва документа, т.2-т.7, морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.

 

У случају неиспуњавања бар једног од захтева, инострани држављанин губи право да се школује у Руској Федерацији, и његова документација неће бити разматрана.

 

Треба узети у обзир да при попуњавању пријаве (тачка 23 анкете-пријаве) Napravlenie podgotovki) шифра и назив студијског смера који је кандидат изабрао морају строго одговарати списку студијских смерова који су објављени на сајту www.russia-edu.ru.

 

Страни кандидат има право да самостално изабере место свог будућег школовања (тачка 25 анкете-пријаве) и има право да наведе до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

У случају да ниједна од наведених у анкети-пријави образовних институција због неких разлога не одабере кандидата као свог будућег студента, право коначне одлуке о одређивању основног места студирања има Министарство образовања и науке Русије.

Кандидат може добијати информацију о току разматрања његовог захтева, за то је потребно обавезно навести своју електронску адресу у анкети-пријави. 

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по допунским општеобразовним програмима који обезбеђују припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође о трошку федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Рок обучавања на припремном факултету или припремном одељењу је једна година, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима. Такви кандидати у тачки 27. анкете-пријаве морају обавезно да наведу неопходност обуке на припремним одељењима (факултетима). 

Распоређивање таквих кандидата у руске образовне установе у циљу обуке на припремном одељењу (факултету) врши Министарство образовања и науке Русије уз сарадњу са федералним органима владе, који одговарају за образовне институције.

Кандидати који конкуришу на смер групе „Уметност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе о конкретним роковима додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Информације о датумима додатних тестирања креативних способности у другим образовним институцијама налазе се на сајтовима датих институција. 

Детаљније информације о списку смерова на којим се при пријему на основне и специјалистичке студије могу спроводити додатна тестирања креативних способности и (или) професионалне оријентације налазе се на сајту http://minobrnauki.rf и у информационом систему на www.russia-edu.ru. 

 

Кандидати који аплицирају за програме специјализације у медицини (ординатура) морају обавезно да владају руским језиком у обиму који је довољан за праћење наставе на образовном програму. Такви кандидати се не распоређују на припремна одељења.

Документација која није комплетирана у складу са руским захтевима, није преведена на руски језик и нема печат судског тумача неће бити разматрана.

Држављани Србије, који су се и раније школовали у Руској Федерацији, а који завршавају школовање у текућој школској години и желе да га продуже на следећи ниво стручног образовања, за продужење школовања у оквиру опште квоте за Србију за 2017. годину треба да прођу избор у складу са захтевима наведеним у овом конкурсу.

 

Рок за предају документације је 15. март 2017.године. 

 

II Етапа.

 

У складу са резултатима конкурса и према условима, који утврдила комисија која се састоји од представника Россотрудничества у Србији, амбасаде Руске Федерације у Србији, и представника Министарства просвете Србије, а такође на основу анализе и обрађивања података, списак одабраних кандидата Россотрудничество шаље Министарству образовања и науке Русије у циљу спровођења друге етапе конкурса. 

Одабир страних држављана, које је препоручила Србија у 2017/2018. академској години, врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са руским образовним установама уз помоћ Информационо-аналитичког система формирања и распоређивања квота.

Страним држављанима (специјалистима са високим образовањем) који се уписују на школовање по програму додатног стручног образовања (повећавање професионалних квалификација) државна академска стипендија се не исплаћује.

Трошкове превоза кандидата до места школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор. 

 

Консултације можете да добијете на број телефона: 011 2642-178

e-mail: ruskidomkvota@mail.ru

 

Детаљне информације о условима конкурса, студирања и смештаја:

Minobrnauki Rossii - minobrnauki.rf

Rossotrudničestvo - http://rs.gov.ru/

Rosobrnadzor (voprosы priznaniя inostrannыh dokumentov ob obrazovanii) - http://obrnadzor.gov.ru