СТИПЕНДИЈА ЗАДУЖБИНЕ СТУДЕНИЦА

 За стипендије се могу пријавити искључиво студенти са државних Универзитета у Србији и то са завршних година основних студија (последње две године редовних студија). Могу се пријавити и студенти Мастер студија, али предност имају студенти основних студија.

Пријаве можете послати поштом или донети лично на адресу:

Конгрес српског уједињења Србија 

Задужбина Студеница,                                                            

Васина 20, 11000 Београд

Рок за пријаву: 20. новембар 2013. године, са назнаком "Конкурс 2013/14".

Резултати конкурса биће објављени до 5. децембра 2013. године на сајту Задужбине Студеница и на сајту КСУ Србија. Примљену документацију нећемо враћати.

За пријаву потребно:

·         формулар за пријављивање (ПДФ)

·         биографију – набројте досадашња постигнућа и резултате

·         потврду о упису школске 2013/2014. године

·         потврду о просеку оцена на досадашњим студијама

Задужбина Студеница вредноваће молбе за доделу стипендија према следећим критеријумима:

·         Остварен просек успеха на студијама.

·         Година студирања, при чему предност имају кандидати на завршним годинама студија.

·         Материјално стање кандидата.

·         Факултет који кандидат похађа.

·         Регионална заступљеност, односно, место у коме кандидат студира

·         Волонтерски рад и ваннаставне активности од општег друштвеног и националног значаја.

·         Достигнућа у оквиру студија и ван студија (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Напомене:

Задужбина Студеница нема обавезу да образлаже листу прихваћених или одбијених молби, и неће то радити, те вас молимо да Задужбини после завршетка конкурса и објаве резултата не упућујете питања нити коментаре везане за разлог прихватања или не прихватања ваше молбе или неког од молби ваших колега.

Молбе које су непотпуне или стигну после истека конкурсног рока неће бити разматране.

 

Детаљније о стипендији на: Задужбина Студеница