Стипендије
Покрајина Стирија (Аустрија) и ове године додељује  стипендије за студенте из Југоисточне Европе у оквиру свог програма стипендија "GO STYRIA".
Овај програм је намењен кандидатима заинтересованим за истраживачку размену на нивоу мастер и докторских студија, као и постдокторских студија.
 
Услови за студенте мастер и докторских студија: 
 
- кандидати морају у тренутку пријаве бити регистровани на универзитету у Србији (и биће у статусу студента и током зимског семестра 2014/15.)
 
- кандидати су већ започели рад на свом мастер раду, односно докторској тези
 
- кандидати су заинтересовани да за потребе своје мастер/докторске тезе спроведу истраживање на Универзитету у Грацу
 
Услови за постдокторанте: 
 
- да су докторирали на универзитету у Србији (не пре више од годину дана у тренутку пријаве)
 
- предложени истраживачки пројекат мора бити одобрен од стране потенцијалног супервизора
 
Стипендија се додељује за истраживачки период у трајању од 4 месеца. Могуће је доделити стипендију и за краћи период (1-3 месеца).
 
Рок за пријаву: 30. април 2014. године 
 
 
Контакт особа за мастер и PhD студенте:
Christa Grassauer, M.A.
christa.grassauer@uni-graz.at
 
Контакт особа за мастер и PhD студенте:
Канита Ковачевић
kanita.kovacevic@uni-graz.at
 
 
Више информација о програму и начину пријављивања можете погледати овде.