Стипендије Британске фондације

Британска фондација сваке године додељује стипендије студентима постдипломских студија из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске и Северне Македоније за усавршавање на универзитетима у Уједињеном Краљевству. 

Стипендије су намењене кандидатима који су на постдипломским студијама, који су остварили изузетан академски успех, који могу описати како ће студијски боравак у УК утицати на њихов даљи академски рад и који ће имати до 30 година у време боравка у УК.
 
Број расположивих стипендија: 6
 
Стипендија покрива трошкове живота у периоду од 1 до 3 месеца (стипендија од 900 фунти месечно за студијски боравак изван Лондона, односно 1000 фунти за кандидате на студијама у Лондону). Стипендије не покривају трошкове школарине. Трошкове пута сносе заинтересовани кандидати или њихова матична институција.
 
Рок за пријаву: 6. март 2020. године.
 
Пријављивање се врши слањем целокупне документације на следећу адресу: 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Немањина 22-26, Сектор за високо образовање, крило Ц, 
6. спрат, канцеларија бр. 24.
Са назнаком: За конкурс „The British Scholarship Trust“.
 
Контакт особа у Министарству просвете, науке и технолошког развоја: jelena.pazun@mpn.gov.rs
 
Пријавни формулар можете пронаћи овде
 
Више информација о овом програму стипендија можете наћи овде