Стипендије British Scholarship Trust за специјалистичке студије у УК

Стипендије намењене постдипломцима свих дисциплина за специјалистичкe студијe у Уједињеном Краљевству.

Студијски боравци у трајању од 1 до 3 месеца. 
 
Стипендија од 800 фунти месечно (915 за кандидате на студијама у Лондону), намењене за трошкове живота. Стипендије не покривају трошкове школарине, али могу покрити неке друге трошкове. Трошкове пута сносе заинтересовани кандидати, или ако су запослени, њихова матична институција.
 
Профил кандидата:
 
  • Заинтересовани кандидати морају имати мање од 30 година у време почетка студијског боравка
  • Доказ о познавању енглеског језика
 
Пријавни формулар на адреси: BSTrust
 
Пријаву доставити на адресу:
 
Министарство просвете и науке Републике Србије, 
Сектор за развој образовања и медународну просветну сарадњу,
Немањина 22-26 
11000 Београд
Е-mail: kabinet@mpn.gov.rs
 
Рок за пријаву: 15. март 2014. 
 
Напомена: Одвојени су процеси пријаве за стипендију и на жељену истраживачку институцију.
Заинтересовани кандидати треба сами да остваре контакт са британским универзитетом или истраживачком институцијом у којој желе да спроводе истраживање.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: BSTrust