Стипендије ERSTE фондације

ERSTE фондација расписала је конкурс за све заинтересоване истраживаче и научнике из области друштвених наука из земаља Централне, Источне и Југоисточне Европе који желе да учествују у програму научно истраживачког усавршавања о темама у вези са економским и социјално демографским променама.

Тема програма: Дијаспора, националне државе и водећа друштва у Централној и Источној Европи
 
Трајање програма: 2 године (од 2014. – 2016. године)
 
Позив је отворен за све истраживаче и научнике из земаља Централне и Источне Европе који проучавају или су на било који начин укључени у економске, културне или политичке односе, укључујући и њихову активност у проблеме дијаспоре, међународних миграција и политику дијаспоре.
 
Почетак програма: јануар 2015. године.
 
Званични језик: енглески
 
Стипендија у износу од 12.000 еура обухвата трошкове једногодишњег истраживања, учествовање на научним скуповима и конференцијама, повезивање са различитим мрежама, као и путне трошкове. 
 
Стипендије се додељују на основу предлога истраживања (теоријског, емпиријског или практичног).
 
Рок за пријаву: 24. август 2014. године
 
Пријава се врши електронским путем на адреси: apply
 
Више о програму видети овде.
 
Извор: studentskizivot