Стипендије Ежен Јонеско програма за 2019/20. годину

 Стипендије румунске владе за истраживања на докторским и постдоктоским студијама; рок за пријаву 16. фебруар 2020.

Позив је намењен докторандима и предавачима-истраживачима у свим научним областима при универзитетима мреже Универзитетске агенције за франкофонију који желе да проведу 3 месеца у Румунији на једном од 26 универзитетских центара.  
 
Рок за пријаву је 16. фебруар 2020.
 
Период реализације студентског боравка: од 4. маја до 31. јула 2020.
 
Програмом су покривени трошкови:
  • месечне стипендије у износу од 1000 EUR за постдокторске студије и  800 EUR за докторске студије
  • повратне карте
  • путног осигурања 

Процес пријаве у оквиру програма „Ежен Јонескоˮ подразумева две главне етапе:

  1. Подношење пријаве одабраном универзитету у Румунији коме студент треба да пошаље документа уписа и да добије потврду о прихватању. Процес треба започети што пре како би одабрани универзитет могао да размотри документацију.
  2. Подношење пријаве АУФ-у – сваки студент мора да попуни образац пријаве искључиво путем интернета, доступан на линку: http://formulaires.auf.org/ (Appels d’offres en cours – Demande de bourse doctorale / postdoctorale „Eugen Ionescu” 2019-2020 en Roumanie (Europe Centrale et Orientale); 

Контакт за додатне информације: bourses-ei@auf.org

Потребне обрасце и листе универзитета можете наћи овде.