Стипендије Фердовси Универзитетa из Машхада

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије доставило је Универзитету у Крагујевцу информацију о стипендијама Фердовси Универзитета из Машхада, а на основу ноте Амбасаде Исламске Републике Иран у Београду. 

Фердовси Универзитет из Машхада додељује пуне и делимичне стипендије за стране студенте из 140 студијских програма на 13 факултета. 
 
Детаљне информације доступне су на званичној интернет страници, као и путем мејла iso@um.ac.ir.