Стипендије Хумболт фондације за постдокторска истраживања у Немачкој 2014.

 Хумболт фондација додељује годишње око 600 стипендија за истраживање. Стипендије су намењене истраживачима свих дисциплина, који ће спроводити истраживачки пројекат у оквиру истраживачких институција у Немачкој.

Области: друштвене науке, хуманистичке науке, природне науке и инжењерство.
 
Трајање програма: 6 месеци – до 24 месеца
 
Профил кандидата:
  • докторске студије завршене пре мање од 4 године од датума аплицирања
  • језичке вештине: добро познавање енглеског језика (познавање немачког језика захтева се само уколико је неопходно као услов за успешно спровођење истраживања).
 
Стипендија покрива месечну новчану накнаду, паушалу путних трошкова, стипендију за курсеве језика, трошкове истраживања.
 
Пријаве морају бити послате 4 – 7 месеци пре заседања селекционог комитета. (Селекциони комитет заседа три пута годишње: у марту, јуну и новембру).
 
Пријаве послати на адресу:
Alexander von Humboldt Foundation 
Selection Department 
Jean-Paul-Str. 12, 53173 Bonn, Germany  
 
Напомена: одвојени су процеси пријаве на жељену истраживачку институцију и за стипендију. Заинтересовани кандидати сами бирају истраживачки пројекат и институцију у којој ће спроводити истраживање.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: humboldt-foundation