Стипендије Макс Планк института за истраживање у области права

Макс Планк институт за компаративно и међународно приватно право додељује стипендије страним истраживачима за краткорочна истраживања у области упоредног и међународног приватног права. 

Стипендије финансира Макс Планк друштво.
 
Трајање програма: 1 - 4 месеца 
 
Пожељно је да теме истраживања укључују следеће области:
 
  • Компаративна методологија права
  • Право партнерства
  • Блиска сарадња
  • Право процене компанија
  • Поређење наследног права (Европа и друге земље)
  • Међународно наследно право (посебно европска регулатива наследног права)
  • Упоредна анализа закона о имовини, историји приватног и породичног права (упоређење са правом југоисточно европских земаља)

Фокус истраживања може бити и на следећим областима: европско и међународно приватно право, привредно право, економско право и парнични поступак.

За овај програм могу аплицирати студенти докторских студија, постдокторанти, професори и сениор истраживачи.
 
Неопходно познавање енглеског, немачког или француског језика. Ниво познавања језика зависи од планираног истраживачког пројекта.
 
Рок за пријаву: 15. фебруар 2016. године
 
Почетак програма: друга половина 2016. године
 
Стипендија подразумева месечну новчану накнаду (висина стипендије зависи од нивоа кандидата). 
Трошкови пута до (Хамбурга и назад) нису покривени и не могу бити рефундирани.
Трошкове смештаја и здравственог осигурања сносе сами кандидати.
 
Више информација о овом програму и начину пријаве можете видети овде.