Стипендије Немачке службе за академску размену (DAAD)

 

Немачка служба за академску размену (DAAD) нуди стипендије за студенте, дипломце, (пост)докторанде, предаваче на универзитету и научнике, и то кроз различите програме и за различите студијске области:

 

  1.  DAAD стипендије за дипломиране студенте:

Студијске стипендије (мастер) за дипломиране студенте у области музике

Рок за аплицирање: 01. 10. 2020.

Студијске стипендије (мастер) за дипломиране студенте у области извођачких уметности

Рок за аплицирање: 31. 10. 2020. 

Студијске стипендије (мастер) за дипломиране студенте свих истраживачких области

Рок за аплицирање:16. 11. 2020.   

ERP - Студијске стипендије (мастер) за дипломиране студенте економије

Рок за аплицирање: 16. 11. 2020.    

Студијске стипендије (мастер) за дипломиране студенте у области ликовних уметности, дизајна, визуелних комуникација и филма

Рок за аплицирање: 30. 11. 2020.  

Поновни позиви за бивше стипендисте (1–3 месеца)

Рок за аплицирање: 16.11.2020.      

Летњи курсеви немачког језика за стране студенте и дипломце у Немачкој (3–4 недеље)

Рок за аплицирање: 01.12.2020.

 

2.      DAAD стипендије за постдокторанде, предаваче на универзитетима и научнике:

Истраживачка стипендија за докторанде (годишња стипендија, 7–10 месеци)

Рок за аплицирање: 16. 11. 2020. 

Истраживачка стипендија за докторанде и Post-Doc (1–6 месеци)

Рок за аплицирање: 16. 11. 2020. 

Истраживачка стипендија – докторати у Немачкој (максимално 4 године)

Рок за аплицирање: 16. 11. 2020.  

Истраживачка стипендија – Би-национално подржан докторат у Немачкој/Cotutelle (максимално 2 године)

Рок за аплицирање: 16. 11. 2020.   

Истраживачки боравци за предаваче и научнике на високошколским установама (1–3 месеца)

Рок за аплицирање: 16. 11. 2020.   

Радни боравци за предаваче на уметничким академијама и архитектонским факултетима (1–3 месеца)

Рок за аплицирање: 16. 11. 2020.      

 

Извор: DAAD Информативни центар Београд