Стипендије Немачке службе за академску размену (DAAD) за истраживачке и радне боравке запослених на универзитетима у Србији

DAAD расписује два конкурса: за стипендирање истраживачких боравака за предаваче и научнике на високошколским установама и за стипендирање радних боравака за предаваче на уметничким академијама

Истраживачки боравци за предаваче и научнике на високообразовним
институцијама у Немачкој (1–3 месеца)

Немачкa службa за академску размену – DAAD расписала је конкурс за стипендије намењене научницима из Србије за могућност да се усавршавају и истражују у Немачкој. Циљ овог програма је подржавање краћих истраживачких боравака ради размене искуства и умрежавања са колегама из струке.

На конкурс се могу пријавити универзитетски наставници и научници који су завршили докторске студије и раде на универзитетима или научно-истраживачким институцијама у Србији.

Стипендирају се истраживачки боравци на државним или приватним (а државно признатим) универзитетима или вануниверзитетским истраживачким институтима у Немачкој. Истраживачки боравак може да се одржи и на различитим институцијама-домаћинима.

Рок за подношење пријаве: 01. мај 2018. године

Детаљне информације можете наћи у бази стипендија на ЛИНКУ

 
Радни боравци за предаваче на уметничким академијама – уметност, архитектура (1–3 месеца)
 
Циљ овог програма је подршка уметничке кооперације са немачким институцијама. Могућност пријаве имају предавачи на високошколским установама из Србије из следећих области: архитектура, ликовна уметност, филм, дизајн/визуелна комуникација, сценска уметност и музика.
 
Стипендирају се радни боравци на државној или државно признатој високошколској институцији у Немачкој који доприносе развоју кооперације са институцијом-домаћином. Радни боравци могу да се одвијају на различитим институцијама.
 
Рок за предају документације: 01. мај 2018. године
 
Детаљне информације можете пронаћи у бази DAAD стипендија на ЛИНКУ