Стипендије Немачке службе за академску размену

Истраживачке стипендије за студенте докторских студија и постдокторанте (1-6 месеци) 

ДААД стипендије нуде страним докторантима и младим научницима могућност да наставе да се образују и усавршавају у Немачкој.
 
Стипендирају се истраживачки пројекти на некој државној или од стране државе признатој високошколској установи или на вануниверзитетској истраживачкој институцији који се реализују у договору са ментором у Немачкој.
 
Више информација можете видети овде
 
Истраживачки боравци за предаваче на вискошколским установама (1-3 месеца)
 
ДААД стипендије нуде страним научницима могућност да наставе да истражују и да се усавршавају у Немачкој. 
 
Циљ овог програма је стипендирање краћих истраживачких боравака ради размене искустава и умрежавањем са колегама из струке.
 
Стипендирају се истраживачки пројекти на некој државној или од стране државе признатој високошколској установи или на вануниверзитетској истраживачкој институцији. Боравак може да се обави на различитим институцијама. 
 
Више информација можете видети овде.
 
Радни боравци за предаваче на уметничким академијама и архитектонским факултетима (1-3 месеца)
 
Циљ овог програма је стипендирање уметничких кооперација са немачким академијама уметности. За ову стипендију могу да се пријаве српски предавачи са уметничких академија (ликовна уметност, филм, дизајн/визуелна комуникација, сценске уметности, музике и архитектуре.
 
Стипендирају се истраживачки пројекти на некој државној или од стране државе признатој високошколској установи или на вануниверзитетској истраживачкој институцији . Боравак може да се обави на различитим институцијама. 
 
Више информација можете видети овде.
 
Рок за пријаву за сва три програма је 30. април 2020. године.