Стипендије Републике Аустрије за истраживачке боравке у Аустрији

Стипендије доступне за истраживање на научно-истраживачким институцијама у Аустрији (универзитетима, Академији наука, Националној библиотеци, Националном архиву)

Области: природне науке, техничке науке, медицинске науке, агрономија, друштвене, хуманистичке науке и уметност
 
Трајање програма: 1 – 4 месеца
 
За стипендије могу аплицирати студенти који желе да спроводе истраживање током основних, мастер и докторских студија.
 
Нису доступне стипендије за летње курсеве, курсеве језика, клничке праксе и праксе.
 
Старосна граница у време пријаве: 40 година за студенте докторских студија, 35 година за остале студенте

Рок за пријаву: 01. септембар 2014. године
 
Документа за пријаву:
  • Попуњен апликациони формулар на адреси: application (Application for a Scholarship of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria), укључујући ЦВ и план истраживања
  • 2 академска писма препоруке
  • Потрвда од стране супервизора да је пројекат прихваћен од стране одабране институције у Аустрији
  • Скенирани пасош
  • ако је неопходно и: скенирани транскрипти завршеног претходног ниов студија

Стипендија покрива месечну новчану накнаду (од 940 до 1040 евра, зависно од нивоа студија, од које треба да буде плаћено и здравствено осигурање и осигурање од повреда, као и трошкови смештаја (од 220 до 470 евра, зависно до захтеваног комфора), као и трошкове пута у максималном износу до 500 евра.

Пријава се одвија електронским путем на адреси: scholarships

Напомена: одвојени су процеси пријаве за стипендију и за боравак на жељеној институцији у Аустрији. Да би могли да аплицирају за стипендију, заинтересовани кандидати морају бити прихваћени за боравак на жељеној институцији у Аустрији.
 
Више о програму и начину пријаве видети овде.
 
Извор: scholarship-positions