Стипендије Републике Аустрије за истраживачке боравке у Аустрији

Стипедије намењене истраживачком боравку на аустријским универзитетима и истраживачким институцијама по избору, трајање највише 4 месеца

Типови стипендија:
 
  1. Стипендије за истраживање намењене студентима који пишу дипломски или мастер рад
  2. Стипендије за истраживање намењене студентима докторских студија
 
Области: природне науке, техничке науке, медицина, пољопривреда и шумарство, ветерина, право и економија, хуманистичке и друштвене науке, уметност
 
Профил кандидата:
 
  • Међународно признати сертификати познавања енглеског или немачког језика (зависно од језика на коме ће пројекат бити спровођен)
  • Не старији од 40 година (студенти докторских студија), односно од 35 година (остале две категорије кандидата) у време подношења пријаве  
 
Рок за пријаву: 01. март 2014.
 
Пријава се врши електронским путем на адреси: link
 
Стипендија покрива месечну новчану накнаду (у висини од 1040 еура за студенте доктоских студија, односно 940 еура за студенте основних и мастер студија), трошкове здравственог осигурања и смештаја.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: Scholarships.at