Стипендије Шведског института за академску 2015/16. академску годину

 1. Стипендије за мастер студије

Шведски институт сваке године додељује стипендије за редовне мастер студије у Шведској, које покривају трошкове студија и трошкове живота, једнократни додатак за трошкове пута и осигурање.
 
Стипендије се додељују за програме који почињу у јесењем семестру (август/септембар) и додељују се за једну академску годину (два семестра). 
 
Ове стипендије покривају само одређене мастер програме у области друштвених и наука о заштити животне средине, а листу тих програма можете видети овде
 
Период пријаве за стипендију: 02. – 13. фебруара 2015. године
 
Напомена: Процес пријаве за стипендију и за студије у Шведској су два одвојена процеса. Да би могли да у предвиђеном року конкуришу за овај програм стипендија, заинтересовани кандидати морају бити примљени на факултет у Шведској, на неки од eligible мастер програма. 
 
Рок за пријаву на мастер програм: 15. јануар 2015. године
 
Пријава за мастер програм врши се путем апликационог портала на адреси: пријава   
 
Више о овом програму стипендија видети овде.
 

2. Стипендије за докторске и постдокторске студије
 
Програм је намењен студентима докторских студија, који би део својих докторских студија спроводили у Шведској и постдокторантима за спровођење истраживања на универзитетима и истраживачким институтима у Шведској (приоритет ће имати истраживачи који су докторске студије завршили од 2010. године на овамо)
 
Трајање програма: 6, 9 или 12 месеци.
 
Студијски боравци ће се реализовети током академске 2015/16. године, у периоду од 01. семптембра 2015. до 31. августа 2016. године
 
Области: демократија/људска права/родне студије; право; европске студије; друштвена питања; економија и менаџмент; науке о заштити животне средине.
 
За академску 2015/16. годину биће додељено укупно 10 - 15 стипендија. Стипендија покрива месечну новчану накнаду (1600 евра за студенте докторских студија, 1900 евра за постдокторанте) и трошкове осигурања. Трошкови пута нису покривени стипендијом.
 
Напомена: Кандидати заинтересовани за овај програм приликом пријаве морају приложити позивно писмо од универзитета на ком ће боравити. Доступни су сви универзитети и истраживачке институције у Шведској. Листу институција видети овде.
 
Пријава се врши путем апликационог портала на адреси: пријава 
 
Рок за пријаву: 15. јануар 2015. године
 
Више о овом програму видети овде.  
 
Извор: studyinsweden