Стипендије Владе Мексика за похађање специјалних програма за 2014. годину

 

Стипендије су доступне у следећим категоријама:

 

  • Гостујући предавачи 

више информација на адреси: ProfVisit

  • Стипендије стручњацима који ће држати конференције на мексичким академским, истраживачким, друштвеним и културним институцијама

Више информација на адреси: ConfAltoNivel

  • Genaro Estrada истраживачке стипендије за мексичке студије – намењене истраживачима који имају објављивана дела у областима везаним за Мексико

Више информација на адреси: GenaroEstrada

  • Боравишне стипендије за уметнике

Више информација на адреси: Artist

  • Боравишне стипендије за сараднике у средствима информисања

Више информација на адреси: Medios

  • Стипендије у области побољшања квалитета мексичких средњошколских и високошколских образовних институција

Више информација на адреси: HigherEducation

 
Рок за пријаву: 29. август 2014. године.
 
Више о програму видети на: Terms and Conditions, Programi